در این بازی باید شما ابتدا باید گاردها رو بکشید بعد رئیس رو بکشید

تبلیغات