در این بازی شما باید با استفاده از ماوس و کیبورد به دوستاتون خوراکی پرتاب کنید

تبلیغات