در این بازی شما باید با استفاده از ماوس به حیواناتی که در بازی میبینید شلیک کنید

تبلیغات