در این بازی شما باید با استفاده از ماوس پنگوئن ها رو به داخل آب پرتاب کنید

تبلیغات