در این بازی شما باید به بشقاب هایی که پرتاب میشوند شلیک کنید

تبلیغات