باید جفت هر یک ازصورت ها را بیابید.بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید paly it nowرا بزنید.

بازی تست حافظه صورت ها,بازی تست حافظه تصویری,بازی تست حافظه

آکاایران:بازی تست حافطه صورت ها

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش بازی های تقویت حافظه سایت آکاایران
تبلیغات