بازی سودوکو قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. نحوه ورود به بازی : بعد از لود ،بر روی  play و سپس آسان و یا سختی بازی و در اخر روی close برای شروع بازی کلیک کنید.

بازی ریاضی سودوکو زیر برف,دانلود بازی ریاضی سودوکو زیر برف,بازی ریاضی سودوکو

آکاایران:بازی ریاضی سودوکو زیر برف

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش بازی آنلاین ریاضی سایت آکاایران
تبلیغات