در این بازی باید چوب چرخان رو به سمت دریچه دیگر هدایت کنید

گردآوری توسط بخش بازی های فکری سایت آکاایران
تبلیغات