سعی کنید با درست کردن راه, سربازان را به سمت خانه سبزرنگ هدایت کنید.

گردآوری توسط بخش بازی های فکری سایت آکاایران
تبلیغات