loading...

به شان و تیمی و شرلی در بازی بره های ناقلا دو کمک کنید تا با کمک یکدیگر به سلامت به طویله برسن. از توانایی های منحصر به فرد هریک از گوسفندان کمک بگیرید تا به راحتی از موانع سر راه عبور کنید.

 کلید های بازی: 1: شرلی
2: شان
3: تیمی
Space: پرش
 کلیدهای جهت: حرکت

بازی فکری بره ناقلا 2

گردآوری توسط بخش بازی های معمایی سایت آکاایران
تبلیغات