توسط موس کامپیوتر به سمت دشمنان تیر پرتاب و آنها را از بین ببرید و نگذارید به سمت شما حمله ور شوند.بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید palyرا بزنیدوبعدnwxtو بعد بر روی playکلیک  کنید.

بازی مبارزه در جنگل,بازی مبارزه جنگل,دانلود بازی مبارزه در جنگل

آکاایران:بازی مبارزه جنگل

اختصاصی آکاایران

تبلیغات