بازی مسابقات دو 100 متر - بازی اکشن

مسابقات دو 100 متر: توسط کلیدهای مکان نمای چپ و راست حرکت کنید و توسط کلید اسپیس از روی موانع پرش کنید.و در آخر ببینید چقدر رکورد زده اید.

اجرای بازی

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران