موجوداتی که از داخل حفره ها نمایان می شوند را سریع پیش بینی کنید و به سمت آنها نشانه گیری و شلیک کنید.

شلیک به موجودات فضایی,بازی شلیک به موجودات فضایی,بازی جدید شلیک به موجودات فضایی

آکاایران: بازی شلیک به موجودات فضایی

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش بازی آرکید بازی هیجانی سایت آکاایران
تبلیغات