آکاایران: مجموعه: مکانهای تاریخی جهان

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

آکاایران: آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها
دیوار های Sacsayhuaman در حومه شهر قدیمی کوزکو در پرو  پایتخت سابق امپراتوری اینکاها قرار دارد. چیزی که از این دیوار باقی مانده است مانند بیشتر سازه های اینکاها از سنگ های بزرگ و نامنظم که مانند پازل فاقد ملات روی هم سوار شده اند ساخته شده است.

اینکاها که در زمان خود جز امپراتوری های بسیار بزرگ و قدرتمند به حساب می آمدند فاقد هیچ یک از تکنولوژی های امروزی ساختمان ها و شهر های سنگی بسیار بزرگی ساخته اند تا جایی که چندین هزار نفر را می توان در این شهر ها جا داد. این دیوار که در اسپانیا واقع  است در بعضی از قسمت ها تا 8.5 متر ارتفاع دارد و تا 400 متر طول.

Sacsayhuaman بیشتر به عنوان یک قلعه شناخته می شود زیرا توسط همجواری با 3 دامنه ، منطقه ای غیر قابل دسترس از بیرون شده است. تحقیقات نوین نشان می دهد که احتمالا این مکان یک معبد خاص برای پرستش خورشید بوده است.

 

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

دیوار Sacsayhuaman ، آثار بجا مانده از دوران اینکا ها

 آثار بجا مانده از دوران اینکاها + عکس

 


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات