آکاایران: مجموعه: مکانهای تاریخی جهان

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید
در سطح دنیا شهرهایی وجود دارند که از قدمت و گذشته بسیار دوری برخوردار هستند. این شهرها در سطح جهانی بسیار مهم و قابل توجه هستند و به عنوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین جنبه های جذب گردشگر به حساب می آیند.
دمشق، سوریه

 این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

آکاایران: بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
اورشلیم، رژیم صهیونیستی

 این شهر در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
آتن، یونان

 این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
حلب، سوریه

 این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------

تب، یونان

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

 -------------------------------------------------

بنارس، هند

این شهر در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
تایر، لبنان

این شهر در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
شوش، ایران

این شهر در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
صیدا، لبنان

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

 -------------------------------------------------

پلوودیو، بلغارستان

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
لارناکا، قبرس

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

 -------------------------------------------------

کرکوک، عراق

این شهر در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

 -------------------------------------------------

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین

این شهر در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
غازی عینتاب، ترکیه

این شهر در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
فیوم، مصر

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
بابلوس، لبنان

این شهر در سال ۵۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
بیروت، لبنان

این شهر در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
بلخ، افغانستان

این شهر در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
اربیل، عراق

این شهر در سال ۲۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
کادیس، اسپانیا

این شهر در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات