آکاایران: با بهترین سواحل ۲۰۱۶ آشنا شویم

با بهترین سواحل  ۲۰۱۶ آشنا شویم. ساحل “بایا دو سانچو” واقع در مجمع الجزایر “فرناندو دی نوروها” به مدت ۲ سال در جایگاه نخست برترین سواحل دنیا قرار گرفته بود.

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم

آکاایران: با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم


امسال در فهرست تازه سایت “تریپ ادوایزر” که به نوعی خود گردشگران به بهترین مقصدهای دنیا رای می دهند این جایگاه به ساحل جزایر “تورکس و کایکوس” واقع در دریای “کارائیب” رسیده است.

در فهرست دیگر تریپ ادوایزر ،بهترین ساحل آمریکا :ساحل “کلیرواتر” فلوریدا، بهترین ساحل اروپا: ساحل “پلایا دو سز الیتس” در فورمنتارا، اسپانیا و بهترین ساحل آسیا :ساحل “Ngapali” در میانمار انتخاب شدند.

و اما در ادامه ۱۰ ساحل برتر سال ۲۰۱۶ از نگاه تریپ ادوایزر را می خوانید که پیشنهادی برای بهار و تابستان پیش رو هستند.

جایگاه اول: ساحل جزایر “تورکس و کایکوس” واقع در دریای “کارائیب”

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم

 ساحل جزایر “تورکس و کایکوس” واقع در دریای “کارائیب”

جایگاه دوم: ساحل “بایا دو سانچو” واقع در مجمع الجزایر “فرناندو دی نوروها” ،برزیل

 

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم

 ساحل “بایا دو سانچو” واقع در مجمع الجزایر “فرناندو دی نوروها” ،برزیل

  
جایگاه سوم: ساحل “پلایا پارازیو” در “کایو لارگو” ،کوبا

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
 

   ساحل “پلایا پارازیو” در “کایو لارگو” ،کوبا

جایگاه چهارم: ساحل “آنسه لازیو” در “سیشل”(جزیره ای در اقیانوس هند)

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
 

 ساحل “آنسه لازیو” در “سیشل”(جزیره ای در اقیانوس هند)

 
جایگاه پنجم: ساحل “کایو دو آگوآ” در مجمع الجزایر “لوس روکوئز” ،ونزوئلا

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
 

  ساحل “کایو دو آگوآ” در مجمع الجزایر “لوس روکوئز” ،ونزوئلا

 
جایگاه ششم: ساحل “فلامینکو” در “کولبرا” ،پورتوریکو

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
 

 ساحل “فلامینکو” در “کولبرا” ،پورتوریکو

جایگاه هفتم: ساحل “پلایا دو سز الیتس” در فورمنتارا،اسپانیا

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
 

ساحل “پلایا دو سز الیتس” در فورمنتارا،اسپانیا

جایگاه هشتم: ساحل “Ngapali” در میانمار

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
  

 ساحل “Ngapali” در میانمار

 
جایگاه نهم: ساحل “وست بی” در جزایر “بی” ،هندوراس

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم
    

ساحل “وست بی” در جزایر “بی” ،هندوراس

 
جایگاه دهم: ساحل “ناکپن” در “ال نیدو” ،فیلیپین

با بهترین سواحل 2016 آشنا شویم

    

 ساحل “ناکپن” در “ال نیدو” ،فیلیپین

منبع:tourismonline.co

.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات