تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

آکاایران: تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب

آکاایران:  

شهر ونیز یکی از زیباترین شهر های دلپذیر در دنیا می باشد که هر سال با بالا آمدن آب به شهری شناور بر روی آب ها تبدیل می شود.

 

شهر ونیز در کشور ایتالیا این روز ها بر طبق روال هر ساله، شاهده بالا آمدن فصلی سطح آب می باشد.

 

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

شهر ونیز

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

شهر شناور بر آب

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

عکس های شهر ونیز

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

عکس های بالا آمدن آب در ونیز

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

عکس های دیدنی از شهر دلپذیر ونیز

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

شهر شناور بر روی آب

تصاویر دیدنی از شهری شناور بر روی آب -آکا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

.

منبع :

تبلیغات