بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

آکاایران: بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس)

آکاایران: San Gimignanoیک تپه کوچک در منطقه ای معروف به توسکانی ایتالیا، در 56 کیلومتری جنوب شهر فلورانس است.به گزارش تالاب روستای رون وسطیی اتروسک که در این محل قرار داشت ، وقتی در سال 1199 مستقل شد و اولین شهرداری خود را به دست آورد شروع به ساخت کلیسا ها و ساختمان های بزرگ در این شهر کردند و این ساخت و ساز تا سال 1353 که این شهر سقوط کرد ادامه داشت.این بنا ها که آسمان خراش های دوران خود بوده اند هنوز در این تپه قابل مشاهده هستند.

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

بلندترین ساختمان های قرون وسطی

بلندترین ساختمان های قرون وسطی (+عکس) -آکا

 

.

منبع :

تبلیغات