هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

آکاایران: هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر

آکاایران:  

بنای ساختمان های 7 گانه و دلپذیر  در مسکو که به هفت خواهران معروف هستند

روس ها خود این ۷ سازه را  –آسمان خراش های استالینی- می خوانند. بنا به پیشنهاد استالین در تاریخ ۱۳ ژانویه ۱۹۴۷ شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی طرح ساخت آسمان خراش ها را در مسکو به تصویب رساند. در این طرح احداث ۸ آسمان خراش به مناسبت جشن هشت صدمین سال احداث مسکو که در سال ۱۹۴۷ جشن گرفته شده بود، منظور شده بود؛ اما ساخت یکی از ساختمان ها که در محله کیتای گوراد در حال انجام بود پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ متوقف شد. این ساختمان های ۷ گانه عبارت اند از:
– ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
– مجتمع مسکونی در بلوار کاتلنیچسکایا
– هتل اوکراین
– ساختمان وزارت خارجه روسیه
– مجتمع مسکونی در میدان کودرینسکایا
– ساختمان اداری مسکونی برج دوشکین نزدیک دروازه های سرخ
– هتل لنین گراد

 

دانشگاه دولتی مسکو

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هتل اوکراین

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

وزارت امور خارجه

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

مجتمع مسکونی در بلوار کاتلنیچسکایا

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

ساختمان اداری مسکونی برج دوشکین نزدیک دروازه های سرخ

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

مجتمع مسکونی در میدان کودرینسکایا

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا

 

هفت خواهران دیدنی مسکو + تصاویر - آکا


.

منبع :

تبلیغات