آکاایران: یک عکاس بریتانیایی تصاویری خارق العاده از شبکه غارهای یخی در زیر یخچال طبیعی واتناجوکول ایسلند گرفته است.
“Einar Runar” تصاویری خارق العاده از شبکه غارهای یخی در زیر یخچال طبیعی واتناجوکول کشور ایسلند گرفته است. هر سال گردشگران زیادی برای دیدن این غارهای یخی به این منطقه سفر می کنند.

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

آکاایران: غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

  غارهایی شگفت انگیز در ایسلند تصاویر -آکا

منبع :

تبلیغات