آکاایران: ولایت اندلس ، بهشت گمشده عکس

امروزه اندلس (به اسپانیایی: Andalucía) به مرکزیت سبیا (به اسپانیایی: Sevilla) یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور اسپانیا است، در ادامه تصاویری از اندلـس ارائه شده که خود گویای آن است که چرا اندلـس را بهشت گمشده نام داده اند.

مسجد قرطبه (کوردوبا):

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

آکاایران: اندلس ، بهشت گمشده اسپانیا

نمایی از پل رومی و کلیسای کوردوبا:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

کاخ الحمرا مشرف بر شهر غرناطه (گرانادا):

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا
اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

کاخ خابالکینتو در بائِسا (به اسپانیایی: Baeza) در استان خائن از ولایت اندلـس:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

درختان زیتون:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

وادی الکبیر (رودی است در اندلـس که از شهرهای قرطبه و اشبیلیه (سبیا) عبور میکند و در جنوب اسپانیا به اقیانوس اطلس می ریزد):

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

تصاویری دیگر از اندلـس:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

نقشه ولایت اندلـس در کشور اسپانیا:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

تقسیمات داخلی اندلس:

اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا
اندلس | بهشت گمشده اسپانیا - مجله تصویر زندگی - آکا

رادیو چین

منبع :

تبلیغات