آکاایران: آبشار هاواسو که در آریزونا واقع شده به علت غلظت کربنات کلسیم رنگ سبز-آبی دارد و موجب توجه توریست ها به این منطقه شده است.
آبشار هاواسو که در آریزونا واقع شده، ارتفاع کلی ریزشگاه آن ۳۷ متر است و به خاطر ارتفاع زیاد ریزشگاه مورد توجه توریست ها قرار می گیرد.

غلظت کربنات کلسیم موجود در آبشار باعث تغییر رنگ آب به سبز-آبی شده و همین موجب شکل گیری سنگ آهک طبیعی در مکان های سقوط آب شده است.

ریزشگاه های متعدد، ارتفاع زیاد ریزشگاه، آب و هوای مناسب منطقه و رنگ زیبای آب موجب شده آبشار هاواسو در کانون توجه گردشگران قرار گیرد و هر ساله تعداد زیادی توریست برای دیدن جاذبه های طبیعی این آبشار به آریزونا سفر کنند.

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

آکاایران: زیباترین آبشار آریزونا تصاویر

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

  زیباترین آبشار آریزونا تصاویر -آکا

منبع :

تبلیغات