آکاایران: استان چجیانگ در چین همچنان به عنوان شهر پاییزی، سوژه عکاسان طبیعت است.
چین دارای چشم اندازهای طبیعی بسیار متنوع است. در شرق چین در کرانه های رود زرد و دریای چین شرقی دشت های آبرفتی پهناور و حاصلخیزی با تراکم جمعیتی بسیار بالا قرار گرفته اند.

در بخش های شمالی در مرز فلات مغولستان داخلی علفزارهای وسیع مشاهده می شود و صحراهای خشک و سرد تکله مکان و گبی در فلات مرتفع مغولستان جای گرفته اند.

تپه ها و رشته کوه های کم ارتفاع بیشتر نواحی جنوب چین را دربرگرفته اند و شرق میانی چین میزبان دلتای دو رودخانه اصلی این کشور یعنی رود زرد و یانگ تسه است.

بخش غربی این سرزمین پوشیده از کوه های بسیار مرتفع از جمله هیمالیاست. مرتفع ترین نقطه دنیا یعنی قله اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ متر مرز چین و نپال است و پست ترین نقطه چین که سومین نقطه پست دنیاست در بستر دریاچه خشک آدینگ در فرونشست تورپان ۱۵۴ متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد است.

تمام این اختلافات منجر به تنوع آب و هوایی گسترده در استان های چین شده است؛ در شرایطی که قسمتی از کشور چین برف های زمستانی را تجربه می کند، بعضی از استان ها هم چنان در پاییر به سر می برند.

تصاویر زیر مربوط به استان چجیانگ می شود که در شرق چین قرار دارد.

  تصاویری از پاییز در چین -آکا

آکاایران: تصاویری از پاییز در چین

  تصاویری از پاییز در چین -آکا

  تصاویری از پاییز در چین -آکا

منبع :

تبلیغات