آکاایران: مهم ترین چالش های سرمایه گذاران بخش گردشگری

توسعه صنعت گردشگری ایران به همراهی و هماهنگی کلیه بخش های مهم کشور وابسته است. اگر این هماهنگی و بررسی وجود نداشته باشد، باید منتظر معضلات بیشتری در این صنعت باشیم. کارشناسان صنعت گردشگری ایران، ورود به بازار صنعت گردشگری بدون مطالعه و دانش کافی، مطلع نبودن از جنس این نوع سرمایه گذاری و همچنین نبود تشویق کننده ها و حمایت های اجرایی دولت را از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران بخش گردشگری عنوان می کنند. همچنین متخصصان یکی دیگر از مجموعه های گردشگری، عدم توسعه یافتگی کافی و مناسب گردشگری در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری می دانند. با الی گشت همراه باشید تا بیشتر به این مورد بپردازیم.

گردشگری در ایران

آکاایران: چالش های عمده سرمایه گذاران گردشگری در ایران

در همین راستا، دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهدا گردشگری نخواهد بود و حضور تمامی بخش های حاکمیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر در این ارتباط است. یکی از سرمایه گذاران حوزه گردشگری با بیان اینکه منافع اقتصادی گردشگری همه جانبه است، ورود تمامی نهادهای دولتی با تمام قوا را یک وظیفه عمومی و دستگاهی برای همه ارکان دولت و حکومت می داند. وی با اشاره به اینکه گردشگری در بسیاری از کشورها به عنوان یک حوزه شغل ساز، پویا و سودآور تلقی می شود، این صنعت را در زمره اولویت های اقتصادی و سرمایه گذاری در آن مناطق عنوان می کند: برطرف کردن موانعی که سد راه فعالیت بخش خصوصی است و نیز فراهم کردن مشوق ها برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران جهت آوردن سرمایه هایشان به این حوزه، لازمه تحول و شکوفایی گردشگری در کشور است.
از دیگر مسائل مهم، شناخت و دسته بندی مسائل و مشکلات صنعت گردشگری است. فعالیت های نهاد دولت و حاکمیت در حمایت از سرمایه گذاران را می توان به دو دسته کلی نرم افزاری و سخت افزاری طبقه بندی کرد. فرهنگ سازی از جمله اقداماتی است که این نهادها با امکانات تبلیغاتی، اجرایی و گستردگی حیطه های تحت پوشش باید در دستور کار خود قرار دهند؛ از جمله اینکه جامعه محلی را برای پذیرش تحولات ناشی از ورود سرمایه گذار و در ادامه آن ورود گردشگران به منطقه آماده کنند و با مشارکت دادن آن ها در فرآیندهای تصمیم سازی و همچنین در حوزه اجرایی که منجر به ایجاد مشاغل جدید و جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرهای بزرگ می شود، با پیوند منافع سرمایه گذاران و مردم محلی، آن ها را با جریانات ایجاد شده همراه کنند.
در ارتباط با توسعه سخت افزاری نیز باید گفت که توسعه سیستم حمل ونقل عمومی، ساخت راه ها و ایجاد مسیرهای ایمن و نیز ایجاد تأسیسات مربوط به آب، گاز، برق و مخابرات از جمله مهم ترین وظایف دولت در همراهی با بخش خصوصی برای توسعه گردشگری است. پس از همه این مراحل و در شرایطی که زمینه های لازم برای ورود گردشگر فراهم شد، جذب گردشگر در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد که از محدوده امکانات و توانایی های بخش خصوصی خارج بوده و عزمی ملی در چارچوب پرداختن به فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی و حتی بازار سازی را طلب می کند.
دیده می شود که عدم هماهنگی ها و مواضع متفاوت و گاه متضادی که نهادهای گوناگون در قبال گردشگری اتخاذ می کنند، با ایجاد حاشیه های بسیار، انرژی سرمایه گذار را به هدر داده و مانع از ورود خلاقیت و ایده های نو به گردشگری کشور می شود. همچنین وجود این مزاحمت ها، باعث از دست رفتن انگیزه ها برای ورود به این بازار آینده دار و رو به رشد می شود.
البته نباید به مسائلی همچون در اختیار قرار دادن تسهیلات بانکی با بهره پایین و معافیت های مالیاتی و حذف عوارض برای جلب سرمایه گذاران که، منجر به افزایش ظرفیت های کافی برای پذیرایی از گردشگران خواهد شد را نیز از نظر دور داشت.

منبع http://www.eligasht.com/Blog

تبلیغات