استخرهای رنگارنگ نمک،یکی از شگفت انگیز ترین مناطق دنیا
اگر زمانی گذرتان به خلیج سان فرانسیسکو بیافتد، یکی از دیدنی ترین مناطق دنیا را  با چشم شاهد خواهید بود. در خلیج سان فرانسیسکو استخرهای بزرگ تبخیر نمک جهت بازیافت نمک از دریا وجود دارد. این فرآیند تولید نمک پنج سال به طول می انجامد.

مراحل مختلف تشکیل کریستال های نمک، رنگ های متفاوتی به این استخرها میدهد که چهره طبیعی این منطقه را بسیار قابل توجه می کند. در این مطلب تصاویری از این استخر ها مشاهده خواهید کرد.

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

فرآیند تولید نمک از دریا پنج سال به طول می انجامد

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

مراحل مختلف تشکیل کریستال های نمک، رنگ های متفاوتی ایجاد می کند

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

مکانهای دیدنی خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای رنگارنگ نمک | یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا - آکا

منبع : tebyan.net

تبلیغات