مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/asia/includes/content.php on line 437
از سایت گردشگری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

فارسی سی آر آی: بسیاری از مسافران ایرانی که به چین می آیند، شهرهای بزرگی مانند پکن، شانگهای و گوانگ جو را به عنوان مقاصد گردشگری خود انتخاب می کنند، شاید گردشگران با شهرها یا مناطق دیگر چین آشنایی زیادی نداشته باشند، زیباترین مناطق چین در سه شهر مذکور متمرکز نشده است، گر شما به چین سفر می کنید، حتما به این مناطق زیبا هم برید. زیبایی مناظر این نواحی خاطرات جاودانی را برای شما برجای خواهد گذاشت.

1. یانگ شوئو واقع در استان گوانگ سی

مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید!
,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره2. شهرستان فونگ هوانگ در استان هه نان

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


3. تونگ لو در استان جه جیانگ

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


4. وو یوان در استان جیانگ سی

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


5. جیانگ جی در ناحیه خودمختار تبت

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


6. دائو چنگ در استان سی چوان

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


7. دون هوانگ در استان گان سو

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره8. بورجین در منطقه خود مختار اویغور شین جیانگ

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره9. لی بوئو در استان گوئی جو

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره10. شین یانگ در استان شن سی

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره11. شهرستان فونگ هوانگ

,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره


,مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردشگری,جهاگردی,چین,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

مسافران ایرانی این مناطق زیبا را از دست ندهید! گردآوری توسط بخش دیدنی های جهان از هر پنج قاره سایت آکاایران
zavaran
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات