<div><div>

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

آکاایران: شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

آکاایران:  در سطحجهان شهرهایی هستند که از قدمت و گذشته بسیار دوری برخوردار می باشند. این شهرها در سطح جهانی بسیار مهم و قابل توجه هستند و به عنوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین جنبه های جذب گردشگر به حساب می آیند.

این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

دمشق، سوریه

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

اورشلیم، رژیم صهیونیستی

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

آتن، یونان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

حلب، سوریه

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

تب، یونان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

بنارس، هند

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

تایر، لبنان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

شوش، ایران

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

صیدا، لبنان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

پلوودیو، بلغارستان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

لارناکا، قبرس

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

کرکوک، عراق

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

غازی عینتاب، ترکیه

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

فیوم، مصر

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۵۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

بابلوس، لبنان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

بیروت، لبنان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

این شهر در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

بلخ، افغانستان

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 
این شهر در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

کادیس، اسپانیا

 شهرهای تاریخی و قدیمی دنیا را ببینید!!!

 

.

منبع : mihantaz.com

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات