نپال با قله اورست

پایتخت: کاتماندو
 زبان رسمی: نپالی ( رسمی؛ 53% )، بیهاری ( 19% )، مایتیلی ( 12% ).
نوع حکومت: پادشاهی
 واحد پول: روپیه نپال (Nepalese Rupee
مذهب: هندو ( رسمی؛ ‏% )، بودایی ( 5% )، اسلام سنی (3% )...
 

نپال با قله اورست

امید طول عمر: 49 سال.
 رشد سالانه جمعیت: 2.23% درصد (July 2004 est.)
جمعیت: 27.070.666 نفر (July 2004 est.)

جغرافیای کشور نپال
در جنوب کشور زمینهای پست نیمه‏گرمسیری با جمعیتی متراکم جای دارد. یک نوار تپه‏ای مرکزی را دره‏های حاصلخیز تقسیم می‏کند. شمال پوشیده از کوههای هیمالیاست.  رودهای مهم : کرنالی ، نارایانی، کوسی.  بلندترین نقطه : قلة اورست، 8863 متر.  آب و هوا : آب و هوای کشور از جنوب نیمه‏گرمسیری تا قله‏های یخی هیمالیا متنوع است.تمامی نپال درمعرض بادهای موسمی قرار دارد.
شهرهای مهم: بیرات‏نگر, لالیتپور
مساحت: 140.800کیلومتر مربع
خط ساحلی: خط ساحلی ندارد
مختصات جغرافیایی: 28 درجه شمالی و 84 درجه شرقی

حکومت
متشکل است از 205 عضو که با رأی تمامی افراد بالغ برای پنج سال انتخاب می‏گردند. مجلس دیگر متشکل است از 60 عضو منتصب که غیرمستقیم انتخاب شده‏اند، از جمله شش نفر که از سوی پادشاه تعیین می‏گردند.  احزاب عمدة سیاسی عبارتند از : • حزب کنگرة نپال • اتحاد حزب کمونیست • حزب متحد لنینیست.
عضویت: سازمان ملل متحد، انجمن همکاری آسیای جنوبی.

تاریخ معاصر
در 1768 حاکم شاهزاده‏نشین گورخا در غرب درة کاتماندو را فتح کرد، و دورة توسعه‏ای را شروع نمود که با شکست خوردند از چینیها در تبت ( 1792 ) و از بریتانیاییها در هند ( 1816 ) پایان یافت. از 1846 تا 1950 خاندان رانا در مقام وزیران ارشد که پادشاهانی ضعیف بودند حکمرانی کردند. سیاست انزواطلبی آنان استقلال نپال را به قیمت توسعة آن حفظ کرد. تجربه‏ای کوتاه‏مدت از دموکراسی تثبیت مجدد حکومت استبدادی به دست ماهندرا ( سلطنت از 1952 تا 1972 ) را در پی داشت. ناآرامی عمومی و تظاهرات خشونت‏آمیز در طرفداری از دموکراسی، پادشاه را مجبور به اعطای قانون اساسی دموکراتیک کرد. در مه 1991 انتخابات چند حزبی برگذار شد

دفاع
کل نیروهای مسلح : 35،000 ( 1991 ). خدمت سربازی : ندارد.

آموزش
میزان باسوادی: 6/25% ( 1990 ). سنین تحصیل اجباری : 6 تا 11 سال. تعداد دانشگاه : 2.

اقتصاد
نپال یکی از کم توسعه‏یافته‏ترین کشورهای جهان است و بیشتر نیروی کار به زراعت معیشتی اشتغال دارد. کشتهای عمده، برنج و لوبیا و ذرت است. جنگل‏داری با اهمیت بوده ولی افزایش زمینهای زیرکشت موجب جنگل‏زدایی جدی شده است
ویرایش و تلخیص:آکاایران

امید طول عمر: 49 سال.
 رشد سالانه جمعیت: 2.23% درصد (July 2004 est.)
جمعیت: 27.070.666 نفر (July 2004 est.)

جغرافیای کشور نپال
در جنوب کشور زمینهای پست نیمه‏گرمسیری با جمعیتی متراکم جای دارد. یک نوار تپه‏ای مرکزی را دره‏های حاصلخیز تقسیم می‏کند. شمال پوشیده از کوههای هیمالیاست.  رودهای مهم : کرنالی ، نارایانی، کوسی.  بلندترین نقطه : قلة اورست، 8863 متر.  آب و هوا : آب و هوای کشور از جنوب نیمه‏گرمسیری تا قله‏های یخی هیمالیا متنوع است.تمامی نپال درمعرض بادهای موسمی قرار دارد.
شهرهای مهم: بیرات‏نگر, لالیتپور
مساحت: 140.800کیلومتر مربع
خط ساحلی: خط ساحلی ندارد
مختصات جغرافیایی: 28 درجه شمالی و 84 درجه شرقی

حکومت
متشکل است از 205 عضو که با رأی تمامی افراد بالغ برای پنج سال انتخاب می‏گردند. مجلس دیگر متشکل است از 60 عضو منتصب که غیرمستقیم انتخاب شده‏اند، از جمله شش نفر که از سوی پادشاه تعیین می‏گردند.  احزاب عمدة سیاسی عبارتند از : • حزب کنگرة نپال • اتحاد حزب کمونیست • حزب متحد لنینیست.
عضویت: سازمان ملل متحد، انجمن همکاری آسیای جنوبی.

تاریخ معاصر
در 1768 حاکم شاهزاده‏نشین گورخا در غرب درة کاتماندو را فتح کرد، و دورة توسعه‏ای را شروع نمود که با شکست خوردند از چینیها در تبت ( 1792 ) و از بریتانیاییها در هند ( 1816 ) پایان یافت. از 1846 تا 1950 خاندان رانا در مقام وزیران ارشد که پادشاهانی ضعیف بودند حکمرانی کردند. سیاست انزواطلبی آنان استقلال نپال را به قیمت توسعة آن حفظ کرد. تجربه‏ای کوتاه‏مدت از دموکراسی تثبیت مجدد حکومت استبدادی به دست ماهندرا ( سلطنت از 1952 تا 1972 ) را در پی داشت. ناآرامی عمومی و تظاهرات خشونت‏آمیز در طرفداری از دموکراسی، پادشاه را مجبور به اعطای قانون اساسی دموکراتیک کرد. در مه 1991 انتخابات چند حزبی برگذار شد

دفاع
کل نیروهای مسلح : 35،000 ( 1991 ). خدمت سربازی : ندارد.

آموزش
میزان باسوادی: 6/25% ( 1990 ). سنین تحصیل اجباری : 6 تا 11 سال. تعداد دانشگاه : 2.

اقتصاد
نپال یکی از کم توسعه‏یافته‏ترین کشورهای جهان است و بیشتر نیروی کار به زراعت معیشتی اشتغال دارد. کشتهای عمده، برنج و لوبیا و ذرت است. جنگل‏داری با اهمیت بوده ولی افزایش زمینهای زیرکشت موجب جنگل‏زدایی جدی شده است
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نپال سایت آکاایران
تبلیغات