انتخاب: بابا گورگور یا در زبان عربی "غورغور” نام مکانی در کرکوک عراق است که درآن به دلیل نزدیک بودن مخزن نفتی به سطح زمین، همواره در این مکان آتشی روشن است که بسیای اعقاد دارند که این منطقه از ۴ هزار سال قبل تاکنون روشن باقی مانده است.

بابا گورگور! عراق +عکس


بابا گورگور! عراق +عکس


بابا گورگور! عراق +عکس


گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش عراق سایت آکاایران
تبلیغات