تاریخچه شکی

قسمت‌های تاریخی شکی در منطقه‌ای که آن را در حال حاضر کیش می‌خوانند قرار دارند. شکی در سال ١٧١٦ میلادی بر اثر سیل نابود شد ولی بعدها توسط حاجی چلبی‌ خانِ شورشی دوباره بازسازی شد...

تاریخچه شکی

 وی یکی از مؤسسان سیستمِ خان‌های مستقل در آذربایجان بود. او قلعه‌ای را در نوخا یا شکیِ امروزی ساخت وقتی شکی کهن که امروزه کیش است -چه پیچیده شد!- بر اثر سیل نابود شد، نوخا تبدیل شد به محل سکونت حاکم منطقه.
در ١٨٠٥ میلادی حکومت‌های خانی هم به روسیه واگذار شد و نوخا، نوخا هنوز به بازرگانی ابریشم مشغول بود و مسیر کاروان‌‌ها از باکو و تفلیس به نوخا می‌افتاد و نوخا هم مشخصاً تولید‌کننده‌ی ابریشم شده بود. نام شکی دوباره در سال ١٩٦٠ میلادی روی شهر گذاشته شد.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش وتلخیص:آکاایران

 وی یکی از مؤسسان سیستمِ خان‌های مستقل در آذربایجان بود. او قلعه‌ای را در نوخا یا شکیِ امروزی ساخت وقتی شکی کهن که امروزه کیش است -چه پیچیده شد!- بر اثر سیل نابود شد، نوخا تبدیل شد به محل سکونت حاکم منطقه.
در ١٨٠٥ میلادی حکومت‌های خانی هم به روسیه واگذار شد و نوخا، نوخا هنوز به بازرگانی ابریشم مشغول بود و مسیر کاروان‌‌ها از باکو و تفلیس به نوخا می‌افتاد و نوخا هم مشخصاً تولید‌کننده‌ی ابریشم شده بود. نام شکی دوباره در سال ١٩٦٠ میلادی روی شهر گذاشته شد.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش وتلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش آذربایجان سایت آکاایران
تبلیغات