مداین صالح یا حجر نام بنایی است از سازه‌های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی واقع در جنوب دومة الجندل. تاریخ سنگ نمای خارجی استفاده شده در مداین صالح به سده اول پیش از میلاد باز می‌گردد.

این آثار دارای حدود ۵۰ سنگ‌نوشته ونقش‌های درونی است که متعلق به مرحله پیش از نبطیان و قوم ثمود است. این بنا، در برگیرنده ۱۱۱ گور و نیز سامانه آبیاری تاریخی است که نشان‌دهنده تخصص نبطیان در زمینه سازه‌های آبی بوده است.

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

مداین صالح در عربستان

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

منبع:topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکا
گردآوری توسط بخش عربستان سعودی سایت آکاایران
تبلیغات