تزیین هندوانه برای مهمان

تزیین هندوانه برای تولد

 

در این مقاله سعی کردیم با پیشنهاد چند مدل برای تزیین هندوانه ها آنها رو از اون شکل تکراریشون خارج کنیم.

برای مراسم شب یلدا حضور یک هندوانه قرمز امری واجب و ضروریست که نمی توان منکرش شد. ولی شاید قاچ کردن معمولی و گذاشتن برشها توی یک سینی و یا کاسه خیلی تکراری باشد چرا که همه ما دوست داریم سفره شب یلدایی متفاوت و باسلیقه داشته باشیم . در این مقاله سعی کردیم با پیشنهاد چند مدل برای تزیین هندوانه ها آنها رو از اون شکل تکراریشون خارج کنیم .

 

تزیین هندوانه قاچ شده

تزیین هندوانه برای مهمانی

تزیین هندوانه و طالبی

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه برای تولد

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه ساده

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه و طالبی

تزیین هندوانه برای مهمانی

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه برای مهمان

تزیین هندوانه قاچ شده

تزیین هندوانه قاچ شده

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه و طالبی

تزیین هندوانه برای مهمانی

تزیین هندوانه برای تولد

تزیین هندوانه قاچ شده

تزیین هندوانه ساده

تزیین هندوانه برای مهمانی

 

اختصاصی آکاایران

 

.
تزیین هندوانه شب یلدا متفاوت
4 (62%) 46 رای