آکاایران: تزیین دسر و فرنی و ... با تخم ریحان

تزیین دسر

آکاایران: تزیین دسر و فرنی و ... با تخم ریحان


تزیین انواع شربت ها و نوشیدنی ها با تخم شربتی

شربت سنتی گلاب و تخم شربتی

شربت سنتی خاکشیر با تخم شربتی یا تخم ریحان

تخم ریحان یا تخم شربتی Basil seed

فالوده یزدی با تخم ریحان ( پالوده )

تزیین خوراکی ها

 

تزیین دسر
تزیین دسر
تزیین دسر
تزیین دسر
تزیین دسر
تزیین دسر
تزیین دسر
.

منبع : sofrehkhune.com

تبلیغات