تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین با کاج

 

وسایل مورد نیاز برای اسب ها :

*. ساتن عرض نوار ۵ سانتی متر.

*. ساتن عرض روبان از ۴ سانتی متر.

*. پارچه ابریشمی گل برجسته روبان عرض ۰.۶ سانتی متر.

*. نخ، توری، پشم برای یال.

*. چشم و نگین برای سوراخ های بینی.

*. چسب.

*. با آموزش تصویری ، اسب هایی زیبا برای هفت سین ۹۳ بسازید .

 

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین با وسایل دور ریختنی

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین با گونی

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین

تزیین هفت سین,تزیین هفت سین 96,تزیین هفت سین با جام

تزیین هفت سین با وسایل دور ریختنی

 

اختصاصی آکاایران
 

.
تبلیغات