loading...تزیین خیار به شکل مار ، گوجه فرنگی به شکل گل رز را آموزش می دهیم.

 

تزیین سالاد,تزیین سالاد الویه,تزیین سالاد کاهو

تزیین سالاد کاهو و کلم

 

*. آکاایران : یک گوجه فرنگی سفت را انتخاب می کنیم، پوست آن را بصورت نازک و گوشت دار برش می زنیم . بطوریکه پوستش جدا نشود و بهم متصل باشد. گوجه فرنگی دیگری را بر می داریم، برآمدگی بالا و پائین آنرا جدا می کنیم.

*. چهار قسمت کرده و این چهار قسمت را هشت قسمت می کنیم.(برشها را تا انتها ادامه نمی دهیم تا برگها از هم جدا شوند) پوست کنده شده گوجه فرنگی را از دست راست بصورت گل رز جمع می کنیم و داخل برگ گوجه فرنگی قرار می دهیم.

 

تزیین سالاد,تزیین سالاد الویه,تزیین سالاد کاهو

تزیین سالاد کاهو و کلم


*. خیار را بر می داریم، با فنرهایی که در سرویسهای سفره آرایی وجود دارد، برش نازک و اریب می زنیم (در صورت عدم وجود فنر از سیخ های چوبی استفاده کنیم ، سیخ را داخل خیار می کنیم و به صورت اریب و نازک برش می زنیم.قسمتی از ته خیار را می گذاریم.

*. که سر مار را درست کنیم . چوب را بیرون می کشیم. یک فرورفتگی در قسمت دهان ایجاد می کنیم و پوست گوجه فرنگی را در این قسمت قرار می دهیم تا دهان مار مشخص شود.از سنجاقهای مروارید دار برای چشمهای مار استفاده می کنیم.


اختصاصی آکاایران

 

.
تبلیغات