آکایران : 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

آکاایران: تزیین شله زرد

 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

 

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

 

منبع :

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین

تزیین شله زرد - تزیین شله زرد با خلال بادام و پودر دارچین
4 (62%) 72 رای