دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

آکاایران: دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

آکاایران: «سندی سوئیریدوف»، مادبزرگ پسرک، در این رابطه گفته: «داستان این دو نفر به دو سال پیش باز می گردد که برای نخستین بار یکدیگر را ملاقات کردند. آنها از همان ابتدا ارتباط بسیار خوبی با هم برقرار کردند و این دوستی هر روز بیشتر و مستحکم تر می شود.»

 

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

به گزارش آکاایران: ریگان وقتی یک توله ۸ ماهه بود به جمع این خانواده افزوده شده. بادی نیز در ۱۱ ماهگی به عنوان فرزندخوانده وارد این خانواده شده است.

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

«سندی سوئیریدوف» همچنین بیان داشته که سرپرستی از ریگان یکی از بهترین تصمیماتی بوده که اتخاذ کرده اند زیرا شادی و زیبایی زیادی به زندگی آنها بخشیده است.

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

دوستی عجیب یک پسر سه ساله و سگش + تصاویر

منبع :

تبلیغات