در مقاله ی پیش با نام شوهر داری به روش کاملا اصولی نکاتی را به خانم ها برای زندگی بهتر متذکر شدیم و قول دادیم مقاله ای را هم برای آقایان تنظیم کنیم تا متهم نباشیم مدام به خانم ها توصیه می کنیم!!!!

زن داری به روش کاملااصولی

اصول صحیح همسر داری در اسلام


چنانکه شوهردارى بزرگترین وظیفه ی یک بانو بوده و درشریعت اسلام در ردیف جهاد قرار گرفته است همچنین زن‏دارى نیز بزرگترین ‏و ارزنده‏ترین عمل یک مرد است و راز سعادتمندى خانواده می باشد.

اما زن‏دارى کار آسانى نیست ، بلکه رموزى دارد که هر کس کاملا بدان آشنا باشد ، می تواند همسرش را مطابق دلخواه و به صورت یک بانوى ایده‏آل ، ‏بلکه یک فرشته ی رحمت درآورد.

مردی که بخواهد واقعا زن‏دارى کند باید اخلاق و روحیات همسرش‏را کاملا به دست آورد ،از خواسته‏هاى درونى و تمایلات نفسانى او آگاه شود و بر طبق آنها برنامه ی زندگى را مرتب سازد. به وسیله ی اخلاق و رفتار خویش ، ‏چنان در او نفوذ کند و دلش را به دست آورد که به خانه و زندگى دلگرم شده‏ و از روى عشق و علاقه خانه‏دارى کند.

مهرورزى کن !

زن کانون محبت و یک موجود صد درصد عاطفى است.ازوجودش مهر و محبت می بارد.

حیات و زندگى او به عشق و علاقه بستگى دارد.دلش میخواهدمحبوب دیگران باشد.هر چه محبوب تر باشد ، شاداب‏تر خواهد بود.براى‏به دست آوردن محبوبیت تا سر حد فداکارى کوشش می کند.اگر بداندمحبوب کسى واقع نشده خودش را شکست‏خورده و بى‏اثر پنداشته و دائما پژمرده و افسرده خواهد بود. بدین جهت میتوان به طور قطع مدعى شد که ‏بزرگترین رمز زن‏دارى اظهار محبت و علاقه است.

بزرگترین رمز زن‏دارى و بهترین کلید حل مشکلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است.

آقاى محترم!

همسر شما قبلا از محبت هاى بى‏شائبه پدر و مادر کاملابرخوردار بود.اما از هنگامی که پیمان زناشویى را امضاء نمود از دیگران‏دور شد و با تو پیوند دوستى بست.بدان امید به خانه‏ات قدم نهاد که تو تنها به‏اندازه همه آنان بلکه بیشتر او را دوست‏بدارى.انتظار دارد عشق و محبت‏تو از پدر و مادرش عمیق‏تر و پایدارتر باشد.چون به عشق و محبت تواعتماد داشته تمام هستى و موجودیت‏خویش را در اختیارت نهاده است.

بزرگترین رمز زن‏دارى و بهترین کلید حل مشکلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است.اگر می خواهى دل همسرت را به طورى‏مسخر گردانى که مطیع تو باشد،اگر میخواهى پیوند زناشویى را استوارسازى،اگر میخواهى او را به خانه و زندگى دلگرم نمایى،اگر میخواهى او را نسبت‏به خودت علاقه‏مند سازى،اگر میخواهى تا آخر عمر نسبت‏به تووفادار باشد و اگر و اگر، بهترین راهش این است که تا میتوانى نسبت‏به‏همسرت اظهار عشق و علاقه کنی.

خانه شما که از عشق و محبت‏خالى گشت‏به صورت جهنم سوزانى‏تبدیل می گردد. اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چون بوى عشق ومحبت نمی دهد صفا و رونق نخواهد داشت.

همسر شما ممکن است‏براى جبران کسرى محبوبیت‏خویش در صدد برآید دردل دیگران نفوذ کند.

ممکن است‏به قدرى از شوهر و خانه بیزار گردد که جدایى را بر آن‏زندگى سرد و بى‏رونق ترجیح داده و تقاضاى طلاق کند.

مسؤولیت همه این حوادث بر عهده مرد است که نتوانسته به خوبى‏زن‏دارى کند.باور کنید بخش مهمى از طلاق ها در اثر همین بى‏مهری ها به وجود می آید.

مهر و محبت‏خانوادگى از همه چیز ارزش‏دارتر است‏ بدین جهت‏خداوند بزرگ در قرآن مجید آن را یکى از آثار قدرت و نعمت هاى بزرگ‏شمرده بر بندگان منت نهاده می فرماید:

« یکى از آیات خدا این است که همسرانى برایتان آفرید تا با آنان انس‏بگیرید.و در میانتان محبت و مهربانى افکند.و در این موضوع براى اهل‏تفکر آیاتى هست (1) ».

حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر کس از دوستان ما باشد به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت می کند (2) .

رسول خدا (ص) فرمود:هر چه ایمان انسان کامل تر باشد به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت مینماید (3)

امام صادق (ع) فرمود: یکى از اخلاق پیمبران اینست که نسبت ‏به ‏همسرانشان محبت دارند (4) .

پیغمبر فرمود: این سخن مرد که به همسرش می گوید: واقعا ترادوست دارم،هرگز از قلبش خارج نخواهد شد (5) .

گر چه محبت‏باید از صمیم قلب باشد تا در دل طرف اثر بگذارد، زیرا دلها با هم راه دارند ، لیکن به محبت قلبى تنها هم نباید اکتفا کرد ،بلکه‏لازم است صریحا آنرا اظهار نمود.در صورتى می توان انتظار نتیجه داشت‏که آثار محبت در زبان و افعال و رفتار شخص نمایان باشد.

آقای محترم !

صریحا و بدون احتیاط به همسرت اظهار عشق و علاقه کن:درحضور و غیاب از وى تعریف کن،اگر به سفر رفتى برایش نامه بنویس واز درد فراق بنال.گاهى برایش هدیه ای خریده و تقدیمش کن.

به همسرت احترام بگذار !

زن نیز مانند مرد خودش را دوست دارد و به حفظ شخصیت‏خویش علاقه‏مند است.

دوست دارد محترم و گرامى باشد.از تحقیر و توهین رنجیده خاطرمیگردد.اگر مورد احترام قرار بگیرد احساس شخصیت نموده و به کار وزندگى دلگرم می شود.از احترام و احترام کننده خوشش می آید، از توهین وتوهین کننده متنفر میباشد.

آقاى محترم!

همسرت حتما از شما انتظار دارد که بیش از دیگران‏به وى احترام بگذارى. البته حق دارد چنین انتظارى را داشته باشد.زیرا تو را شریک زندگى و بهترین یار واقعى خویش می داند.

شبانه‏روز براى آسایش تو و فرزندانت زحمت میکشد.آیا حق ندارد انتظار داشته باشد که وجودش را،غنیمت‏شمرده به وى احترام‏بگذارى؟
بزرگداشت همسر ترا کوچک نمی کند بلکه حق شناسى و صفا و مودت‏ تو را به اثبات میرساند.

به همان اندازه بلکه بیشتر از آن مقدار که به دیگران‏احترام میگذارى به همسرت احترام بگذار.در موقع صحبت کردن ادب راکاملا رعایت کن.

با کلمه ‏« تو » او را مخاطب نساز بلکه همیشه از کلمه‏«شما»که‏علامت احترام است استفاده کن. هیچگاه کلامش را قطع نکن.بر سرش‏داد نزن.با احترام و نام خوب او را صدا بزن.در موقع نشستن به او احترام‏بگذار.وقتى وارد منزل میشوى اگر از سلام کردن غفلت نمود به او سلام‏کن.

وقتى از خانه بیرون میروى خداحافظی کن.در شب تولدش ‏به عنوان‏احترام دسته گل تقدیمش کن،در مجالس و در حضوردیگران به وى احترام بگذار.از توهین و تحقیر جدا بپرهیز.از دشنام وناسزا گفتن اجتناب کن.از مسخره کردن و دست انداختن او و لو به طورشوخى جدا خوددارى کن.خیال نکن چون صمیمی هستید بدش نمی آید بلکه چنین انتظاری را هرگز از تو نداشته کاملا رنجیده خواهد شد گر چه به‏زبان نیاورد.

حضرت صادق (ع) از پدرش نقل کرده که فرمود:هر کس زن‏گرفت‏باید او را گرامى و محترم بشمارد (6) .

رسول خدا (ص) فرمود:هر کس به خانواده‏اش توهین کند خوشى‏زندگى را از دست‏خواهد داد (7) .

خوش اخلاق باش !

آقای محترم !

ممکن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت‏شوید که مانند بمب آتش زا هر لحظه در معرض انفجار باشید.به چرخ گردون ومردم متجاوز که زورتان نمى‏رسد ،اما وقتى به خانه وارد می شوید می خواهید قدرت نمایى کنید و انتقام چرخ و فلک و مردم کج رفتار را از زن و فرزند بیگناهتان گرفته بدین وسیله دق دلى خالى کنید:

گویا فرشته ی عذاب وارد خانه شده است. بچه‏ها  فرار می کنند ،خدا نکند کوچکترین بهانه‏اى به دستش بیفتند ، محیط با صفاى خانه راکه به منظور استراحت‏بدان جا پناه آورده بود به صورت جهنم سوزانى تبدیل خواهد ساخت.در آن دوزخ خود ساخته ،هم خودش خواهد سوخت‏هم زن و فرزند بیگناهش.اگر بچه‏ها بتوانند از آن محیط رعب و وحشت‏فرار نموده در کوچه و خیابان سرگردان میشوند.و الا خدا خدا میکنند که‏مالک دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا خلاص شوند.کودکان این خانواده ها معمولا افرادى تندخو ،عصبانى مزاج ،بد بین ، کینه‏توز ،متعدى و پژمرده تربیت‏خواهند شد.چون به محیط خانه و زندگى دلخوشى ندارند به ولگردى پناه‏میبرند.د ر نتیجه،ممکن است در دام هاى گوناگون فساد که براى منحرف کردن اینگونه افراد نهاده شده گرفتار شوند و براى‏همیشه بدبخت گردند.حتى امکان دارد براى حل عقده‏هاى درونى خویش ،دست‏به کارهاى بسیار خطرناکى از قبیل قتل و جنایت و دزدى وخودکشى بزنند.براى تایید مطلب می توانید به پرونده‏هاى افراد تبه‏کار مخصوصااطفال مراجعه نمایید. آمار و نقل حوادثى که از اینگونه اطفال،هر روز در صفحات‏روزنامه‏ها و مجلات منعکس می شود بهترین گواه مطلب است.مسؤولیت‏همه این بدبختی ها بر گردن سرپرست‏خانواده است که اعصاب خویش راکنترل نکرده و در منزل بد اخلاق بوده است.در این دنیا آسایش و خوشى‏ندارد و در سراى دیگر نیز بى‏کیفر نخواهد بود.

آقاى عزیز!

آیا بهتر نیست که همیشه خوش و خندان باشى و اگر مشکلى برایت‏اتفاق افتاد بدون عصبانیت و جزع و فزع ،با عقل و تدبیر در صدد چاره‏برآیى؟

آیا بهتر نیست وقتى می خواهى براى استراحت و تجدید نیرو به‏آسایشگاه خانه قدم بگذارى پیش خودت بیندیشى که تندخویى و بداخلاقى‏مشکل مرا حل نمی کند ، بلکه اعصابم را خسته‏تر خواهد نمود و چه بسا مشکلات تازه‏اى به وجود خواهد آورد.فعلا باید استراحت و تجدید نیرو کنم‏تا بتوانم با اعصاب راحت و فکر آزاد در صدد چاره بر آیم.آنگاه حوادث وگرفتاری هاى زندگى را موقتا به دست فراموشى بسپارى و با چهره باز و لب‏خندان وارد منزل شوى.با سخنان گرم و محبتهاى بى‏شائبه دل اهل خانه راشادمان گردانى.بگویید و بخندید و تفریح و استراحت کنید.با خوشى ولذت غذا بخورید.و با اعصاب آسوده  استراحت کنید. بدین‏وسیله هم زن و فرزندت به خانه و زندگى دلگرم شده براى کار و کوشش‏آماده می گردند هم خودت میتوانى با اعصاب سالم به کسب و کار ادامه دهى‏و بر مشکلات زندگى پیروز گردى.

رسول خدا (ص) فرمود:کامل ترین مردم از جهت ایمان،خوش اخلاق‏ترین آنها می باشد. بهترین شما کسى است که نسبت‏به‏خانواده‏اش احسان کند. (8)

لقمان حکیم فرمود:مرد خردمند باید در بین خانواده‏اش مانندکودک باشد و رفتار مردانه را براى خارج منزل بگذارد. (9)پی نوشت ها :

1- سوره روم آیه 31

2- بحار جلد 103 ص 223

3- بحار جلد 103 ص 228

4- بحار جلد 103 ص 236

5- شافى جلد 2 ص 138

6- بحار جلد 103 ص 224

7- مواعظ العددیه ص 151

8- بحار ج 103 ص 226

9- محجة البیضاء ج 2 ص 54منبع : برگرفته از کتاب "همسرداری" – نویسنده : ابراهیم امینی

با تغییر و تلخیص

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات