<div style="direction:rtl">

کویری شبیه به تابلو نقاشی + عکس
کویر اورگان واقع در ایالت اورگان در ایالات متحده یکی از بزرگترین منطقه های فسیل شناسی است که به علت فعالیت های آتش فشانی منظره ای شگفت انگیز دارد.این کویر زیبا مانند نقاشی از رنگ هایی بسیار زیبا تشکیل شده است که آن را به یک هدف خوب برای عکاسی و گردشگری تبدیل کرده است.

 

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

کویر اورگان

کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس - آکا

 

منبع : topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش آمریکا سایت آکاایران
تبلیغات