رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر
این رودخانه واقع در کلمبیا به رودخانه 5 رنگ مشهور است. بستر این رودخانه بدلیل وجود سنگ های معدنی با خواص مختلف مملو از جلبک های رنگارنگ شده است. این جلبک ها در رنگ های آبی ، سبز و زرد و بنفش در اکثر نقاط این رودخانه یافت میشوند.

 

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

دیدنهای کلمبیا

رودخانه 5 رنگ در کلمبیا + تصاویر - آکا

 

 

منبع : topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش کلمبیا سایت آکاایران
تبلیغات