در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد «گلوی شیطان» یکی از عجایب طبیعی جهان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گردشگری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

خیرآنلاین: دو سال پیش مردم در مسابقه 7 عجایب طبیعی دنیا شرکت کرده و نام آبشارهای ایگوآزو را جزو آن دانستند.

بیش از 270 آبشار بزرگ و کوچک در مرز برزیل و آرژانتین مجموعه آبشارهای ایگوآزو را تشکیل می دهند.

"گلوی شیطان" به عرض 150 متر و ارتفاع 700 متر بزرگترین آبشار این مجموعه است که جذابیت توریستی فراوانی نیز دارد.


گردآوری جهان شناسی آکاایران
«گلوی شیطان» یکی از عجایب طبیعی جهان گردآوری توسط بخش برزیل سایت آکاایران
تبلیغات